แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

22 ก.พ. 2564

788 view

เอกสารประกอบ

201118154918_แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต_กระทรวงการต่างประเทศ_ประจำปี_พ.ศ._2564.pdf