แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.พ. 2566

| 1,018 view

เอกสารประกอบ

กรมเอเชียตะวันออก.pdf
กรมอาเซียน.pdf
กรมอเมริกาและแปซิกใต้.pdf
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf
กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย.pdf
กรมสารนิเทศ.pdf
กรมองค์การระหว่างประเทศ.pdf
กรมพิธีการทูต.pdf
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf
กรมเอเชียใต้_ตะวันออกกลาง_และแอฟริกา_1.pdf
กรมยุโรป_1.pdf
กรมการกงสุล.pdf