แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,998 view

เอกสารประกอบ

other-20200610-161518-929491.pdf