แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

20 พ.ย. 2561

1,564 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันฯ_2561.pdf