รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

24 พ.ย. 2563

719 view

เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อง_2561.pdf