เรื่องเด่น ดูทั้งหมด
No Gift Policy 2567
ดูทั้งหมด

21 ก.พ. 2567

No Gift Policy 2567

5 ม.ค. 2566

No Gift Policy 2566

15 ธ.ค. 2564

No Gift Policy 2565

8 มิ.ย. 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

14 พ.ค. 2564

No Gift Policy 2564

3 ก.พ. 2563

No Gift Policy 2563
ดูทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

21 ก.พ. 2567

No Gift Policy 2567

26 ม.ค. 2567

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต

20 ก.พ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีผลการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

17 ก.พ. 2566

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts)

31 ม.ค. 2566

แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ (แบบวัด EIT)

9 ส.ค. 2565

เครื่องมือแก้ปัญหาทุจริตในภาครัฐ
ดูทั้งหมด
ลิงก์เพจภายในดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด