สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีผลการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีผลการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.พ. 2566

| 1,990 view

เอกสารประกอบ

เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม_สำนักงานปลัดกระทรวง_2565.pdf