สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,498 view

สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประกอบด้วย 10 คดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่มีการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ 
๑. ทำผิดคิดคดโกง โทษทั้งจำทั้งปรับ
๒. จำนนด้วยหลักฐาน เพราะแอบโอนเงิน
๓. ไม่ยับยั้งชั่งใจ ทุจริตเบียดบังทรัพย์
๔. สมรู้ร่วมคิดในทางผิด สุดท้ายต้องติดคุก
๕. โดยข้อหา "ยักยอกเงิน"
๖. รวมหัวกันทุจริต รับโทษยกแก๊ง
๗. ผลแห่งการไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
๘. ปลอมเนียนแค่ไหน ก็จับได้ไล่ทัน
๙. สวมรอยถอนเงินลูกค้า 
๑๐. แผนสูง คิดปลอมใบเสร็จชั่วคราว

โดยสามารถรับชมสื่อความรู้ในรูปแบบ E-Book ได้ที่ https://pubhtml5.com/atrq/ifqr หรือดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1GcYhhr9U8vylBEsfqgXMK4crQpQ28r6M 

 

S__9617418