แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts)

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.พ. 2566

| 2,195 view

เอกสารประกอบ

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชฯ_(Dos_and_Don_ts).pdf