แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ (แบบวัด EIT)

แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ (แบบวัด EIT)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2566

| 2,520 view

qr_code_กรม  

 

ขั้นตอนการเข้าตอบแบบวัด_EIT


เอกสารประกอบ

QR_Code_และ_ขั้นตอนการตอบแบบวัด_EIT.pdf