แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,696 view

เอกสารประกอบ

201118154918_แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต_กระทรวงการต่างประเทศ_ประจำปี_พ.ศ._2564.pdf