แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2565

| 4,183 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ_กระทรวงการต่างประเทศ_ปี_2565.pdf