แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,035 view

เอกสารประกอบ

กรมอาเซียน.pdf
กรมพิธีการทูต.pdf
กรมยุโรป.pdf
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย.pdf
กรมสารนิเทศ.pdf
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.pdf
กรมองค์การระหว่างประเทศ.pdf
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf
กรมเอเชียใต้_ตะวันออกกลางและแอฟริกา.pdf
กรมเอเชียตะวันออก.pdf
กรมการกงสุล.pdf
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf