แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2565

| 4,201 view

เอกสารประกอบ

กรมการกงสุล_1.pdf
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ_1.pdf
กรมพิธีการทูต_1.pdf
กรมยุโรป_.pdf
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ_1.pdf
กรมสนธิและกฎหมาย.pdf
กรมสารนิเทศ_.pdf
กรมองค์การระหว่างประเทศ_1.pdf
กรมอเชียตะวันออก.pdf
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.pdf
กรมอาเซียน_1.pdf
กรมเอเชียใต้_ตะวันออกกลางและแอฟริกา.pdf