แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 1,067 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ_สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ_ประจำปี_2566_(edited).pdf