วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ธ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,222 view

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ได้จัดงาน“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ภายใต้แนวคิด     “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอวีดิทัศน์การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย   การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards) และรางวัลแข่งขันกิจกรรมเดิน – วิ่ง “Good Guy Run” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี จากนั้น พลเอกประยุทธ์ฯ และผู้เข้าร่วมงานได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

 

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านการทุจริต โดยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้นำผู้แทนกระทรวง    การต่างประเทศจำนวนหนึ่งเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา การทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ