แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,959 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกัน_2562.pdf