แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

18 พ.ย. 2561

1,500 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกัน_2562.pdf