การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เม.ย. 2565

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

9 มี.ค. 2565

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

21 เม.ย. 2564

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

19 เม.ย. 2564

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

14 ต.ค. 2563

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

15 พ.ค. 2563

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

7 ส.ค. 2562

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ

30 เม.ย. 2562