การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 เม.ย. 2567

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

5 เม.ย. 2566

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 เม.ย. 2566

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เม.ย. 2565

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

9 มี.ค. 2565

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

21 เม.ย. 2564

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

19 เม.ย. 2564

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

14 ต.ค. 2563

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

15 พ.ค. 2563