ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

6,516 view

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง         443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร   02 203 5000

E-mail     [email protected]

14352263_1335587449814593_4217992773658576129_o